สมัครงานกับบ้านเว็บไซต์

Graphic Designer

Full Time
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2559

รายละเอียดงาน


- ออกแบบเว็บไซต์เป็นภาพ Graphic แล้วทำเป็น CSS
- รักการออกแบบ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ illustrator ได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีความกระตือรือร้น
- มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- พร้อมเริ่มงานได้ทันที

** ถ้ามีพอร์ทงาน กรุณานำมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
** มีความรู้เรื่อง UI/UX จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Developer (PHP)

Full Time
ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2559

รายละเอียดงาน

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-29 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ PHP,HTML5,MySQL,CSS และ JavaScript
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และตรงต่อเวลา
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงาน
  • มีความรู้เรื่อง UI และพัฒนา Application บนมือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมให้
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. - 18.00น.
Copyright 2009-2015 บริษัท ไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Online: 3 | Today: 330 | Total: 811,150