ผลิต นำเข้า และจำหน่าย อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
ซึ่งผลิตถังดับเพลิงตามาตรฐานมอก.332 – 2537 นำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดตามมาตรฐาน UL มาตรฐาน NFPA และบริการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิง บริการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ตามมาตราฐานกฎหมาย และบริการตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมออกเอกสารรายงาน