• เลขบัญชี : 629-2-09354-1
 • ชื่อ : บริษัท ซายน์ นาโน เซอร์วิส จำกัด
 • สาขา : ฟอร์จูนทาวน์
 • เลขบัญชี : 240-2-18866-8
 • ชื่อ : บริษัท ซายน์ นาโน เซอร์วิส จำกัด
 • สาขา : เทสโก้ โลตัส ฟอร์จูน ทาวน์
 • เลขบัญชี : 028-0-01374-9
 • ชื่อ : นายธนพล ผาสุขเวชพร
 • สาขา : ย่อยศูนย์การค้าเซียร์
 • เลขบัญชี : 980-5-79903-4
 • ชื่อ : นายธนพล ผาสุขเวชพร
 • สาขา : วิภาวดี-รังสิต 64
 • เลขบัญชี : 284-1-30356-0
 • ชื่อ : นายธนพล ผาสุขเวชพร
 • สาขา : ถนนรัชดาภิเษก (โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์)

การยืนยันการชำระเงิน

 1. สามารถยืนยันทางอีเมล์ โดยวิธีการ Scan สำเนาใบโอนเงินหรือสลิบ ATM ระบุชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งมาที่ contact@baanwebsite.com
 2. สามารถยืนยันทางโทรศัพท์ โดย ระบุชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วแจ้งมาที่หมายเลข 083-035-9568, 02-938-2496
 3. สามารถยืนยันทาง Fax มาที่หมายเลข 02-938-2496 พร้อมทั้งระบุ ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/
 4. "คลิก" เพื่อกรอกแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย