812d77b48f203b4aa9f4fe561e6f822a.png

บริการออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์

บริการ รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยการนำเสนอที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างเรียบง่าย และชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของธุรกิจของท่านบวกกับการผสมผสาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนาเว็บไซต์ของธุรกิจ
fa7afc9c7c3af8ef14ee433d278ab3fe.jpg

บริการจดโดเมนเนม

หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าหร
d06de921c382e32f2cd554389e4e20a3.png

บริการโปรโมทเว็บไซต์

เทคนิคและวิธีโปรโมทเว็บไซต์ให้คนรู้จัก วิธีโปรโมทเว็บไซต์ให้ได้ผล เมื่อเว็บไซต์ของคุณมีความพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว คุณสามารถเริ่มการโปรโมทเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ากันได้เลย การโปรโมทเว็บไซต์มีหลายวิธี ลองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเวบไซต์ของค
eb1086b46541d7a47ae8d51fa2f29238.jpg

บริการ Hosting พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์

พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ คือ พื้นที่เช่าฮาร์ดดิสก์ในเครื่อง Server ของผู้ให้บริการ โดยเครื่อง Server นี้จะเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูง และ online 24 ชม. สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์มีลักษณะที่เปรียบเทียบได้เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องค
820cb7e48d8a747f9e2f7afd232ef448.png

บริการดูแล แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์

บริการดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Web Maintenance & Update Web) ให้กับท่าน แบบรายเดือน รายครั้ง และรายปี ซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว
   1 2 3