การให้บริการของ บ้านเว็บไซต์.คอม เราให้ความสำคัญต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยเราเข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการติดต่อกับบ้านเว็บไซต์.คอม ซึ่งนโยบายนี้ถูกใช้กับบริการทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์ baanwebsite.com

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ บ้านเว็บไซต์.คอม จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น บ้านเว็บไซต์.คอม จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol