ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ มี 7 ขั้นตอนดังนี้

  1. ตกลงราคาการจัดทำเว็บไซต์
  2. ลูกค้าตกลงทำ มัดจำงวดแรก 50% ก่อนเริ่มดำเนินการ
  3. หลังจากชำระเงินงวดแรก เริ่มออกแบบหน้าแรก ใช้เวลา 7-14 วัน
  4. ส่งหน้าแรกให้พิจารณา หากมีแก้ไขสามารถแจ้งกลับมาได้ และรอ confirm หน้าแรก ก่อนเริ่มหน้าอื่นๆ
  5. หลังจาก confirm หน้าแรกแล้ว เริ่มทำหน้าอื่นๆ และระบบหลังร้านจนเสร็จ
  6. ส่งให้ลูกค้าพิจารณา และรอชำระเงินงวดสุดท้าย ก่อนขึ้นเว็บไซต์จริง
  7. หลังจากชำระเงิน อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์จริงภายใน 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ

- หลังจาก confirm หน้าแรกแล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนโครงสร้างหรือโทนสี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ชำระในงวดสุดท้าย)

- หากต้องการขึ้นเว็บไซต์จริงก่อนที่เว็บไซต์จะเสร็จทั้งหมด จะต้องชำระเงินงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น