บริษัทรับทำเว็บไซต์และรับออกแบบเว็บไซต์ web design เว็บแอพต่างๆ ครบวงจร สายด่วน:094 326 6524,094 326 6552
บริการดูแล แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์
บริการดูแล แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์

บริการดูแลเว็บไซต์ (Web Maintenance)
บริการดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Web Maintenance & Update Web) ให้กับท่าน แบบรายเดือน รายครั้ง และรายปี
ซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ไม่มีเวลาดูแลเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว
จะช่วยให้เว็บของท่านมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอไม่ต้องสูญเสียเงินในส่วนของการจ้าง Admin มาทำซึ่งจะต้องจ่ายเป็นเงินเดือนในทุกๆเดือน
อัตราค่าบริการเราคิดตามงานหรือปริมาณข้อมูลที่ต้องการแก้ไขจริง

บริการดูแลเว็บไซต์
   รายเดือน1,500 บาท
   รายปี (แก้ไข 3 ครั้งต่อเดือน)12,000 บาท
  
 

 *ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%